ΣΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ.Ε.


Εταιρικό Προφίλ

ΣΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΔΑΝΔΗΔΕΣ

801764675

162904803000

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Αγίας Παρασκευής 31, Χαλάνδρι, 152 38

21/02/2022